Poděkování

Sponzorům a partnerům

Za pomoc

  • Našemu utajenému Orgovi Viktorovi
  • Všem pomocníkům, kteří se zapojili v přípravách i během hry, nejvíce potom Peťce Hrančíkové, že měla sílu, když my už ne
  • Testerům, za jejich čas, který strávili i nad nestravitelnými verzemi šifer
  • Tomáši Petrovi, za vše (od nápadu až po zapůjčení auta) kolem mechanické televize
  • Pavce Anthové, za jazykové korektury v kvartetu

Za pomoc s grafikou a webem

Za inspiraci